Hotel Wassilioff • Havnegt 1 • 3290 Stavern, Norge • Tlf 33 11 36 00 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotel Wassilioff på Facebook

Aamodt-salen

Aamodt-salen

Ligger i den eldste bygningsdelen av hotellet, og har alltid vært hotellets spisesal.

På veggene er ennå de originale veggmaleriene fra 1923 av Asbjørn Aamodt, med motiver fra sommeren i Stavern.

Salen kan romme inntil 60 personer i konferanse, har internett-tilgang, og teknisk utstyr.

Til selskap kan salen romme inntil 75 personer og har tilhørende hyggelige salonger.

Aamodt-salen har vinduer mot havet.