Hotel Wassilioff på Facebook

Aamodt-salen

Aamodt-salen

Ligger i den eldste bygningsdelen av hotellet, og har alltid vært hotellets spisesal.

På veggene er ennå de originale veggmaleriene fra 1923 av Asbjørn Aamodt, med motiver fra sommeren i Stavern.

Salen kan romme inntil 60 personer i konferanse, har internett-tilgang, og teknisk utstyr.

Til selskap kan salen romme inntil 75 personer og har tilhørende hyggelige salonger.

Aamodt-salen har vinduer mot havet.