Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verft i Stavern er en oase for besøkende sommer som vinter. Med skjærgårdsnatur, måkeskrik og et mylder av aktiviteter er Fredriksvern et yndet reisemål både for lokalbefolkningen og turister. Det er flere gallerier og museer som er fast etablert på Fredriksvern verft.

BYGGET AV DANSKEKONGEN

Fredriksvern Verft i Stavern, ble etter kongelig ordre gitt av Kong Fredrik V av Danmark/Norge, påbegynt i 1750. Det meste av bygninger og festningsverk var ferdig allerede i 1758. Verftet er sterkt påvirket av dansk arkitektur.

Av de opprinnelige bygningene består i dag kommandantboligen, to havestuer, vaktstua, en smie, smedens bolig, hovedmagasinet, to proviantmagasin, sjalupp­skuret, 5 galeiskur og krutthuset. Utenfor vollene ble det bygget en garnisonskirke (Fredriksvern kirke), barakker, bakeri med mer.

HOVEDSTASJON FOR DEN NORSKE FLÅTE

I 1814 ble verftet hovedstasjon for den norske flåte. Sjøkadettinstituttet ble flyttet til Karljohansvern i 1864 og Fredriksvern Verft ble nedlagt i 1896 som en følge av Stortingets beslutning om å gjøre verftet om til øvingsplass for Krigsskolen. Verftet har senere huset Luftvernregimentet (senere Luftforsvarets skolesenter Stavern).

POPULÆR UTDANNINGSSTED FOR POLITIHØGSKOLEN

Som følge av omstillingen av Forsvaret beskrevet i Stortingsproposisjon nr 45, opphørte all militær aktivitet på Fredriksvern Verft i løpet av 2002. Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk overtok eieransvaret og inngikk i april 2002 leieavtale med Justis- og politidirektoratet om bruk av brorparten av det tidligere militære etablissementet for justissektoren.

KUNST OG KULTUR

Verftet huser i dag også flere kunstnere og andre kulturinstitusjoner. Det arrangeres utstillinger, kabareter, konserter og aktiviteter generelt. De siste årene har 200.000 besøkt verftet årlig, noe som rangerer stedet som et av de best besøkte i fylket og som nr. 25 på landsbasis. Sommermånedene juli og august har størst besøk.

Les mer om historien og aktivitetene på verftet her »