Ingris Isbar

Isbaren holder åpent i helgene og på godværsdager kl 13–18.

I sommersesongen utvides åpningstidene til kl 10–22.

www.ingrisisbar.no