Historien

Hotellet blir grunnlagt 1844

01-michael-wassilioff
Hotellet ble etablert i 1844 av den russiske kontormann Michael Wassilioff (1814–1875) fra Riga som før 1840 hadde rømt for å unngå tjeneste i det russiske militær, og kommet seg ombord skuta til en kaptein Wurschmidt som skulle til Stavern. Han ble der gift i 1841 med den to år yngre Anne Marie Jacobsdatter, som da var gårdeier der på kaien. Michael gjorde det om til bakeri og hotell, og etablerte også dampskipsekspedisjon.

Tre stjerner i Baedeker’s reiseguide

Tatjana og Ingebrigt WassilioffSøsknene Tatjana og Ingebrigt Wassilioff.

Sønnen Ingebrigt Wassilioff (1842–1905) var utdannet maskinist, men overtok hotellet i 1867 og gjorde det viden kjent, med søsteren Tatiana Wassilioff (1843–1898) som kjøkkensjef. De fikk tre stjerner i Baedeker’s reiseguide (datidens Michelinguide) som i 1878 utkom med sin første utgave som dekket Norge og Sverige. Dette var guidens høyeste utmerkelse og ble kun gitt til to hoteller i Norge, Chistiania Hotell i Christiania og Hotel Wassilioff i Stavern. Wassilioff-slekten døde i 1898 og 1905, men hotellet fortsatte å være et celebert hotell utover 1900-tallet og helt frem til i dag.

04-hotel-wassilioff-1890
Hotel Wassilioff ca 1890

Hotellet brenner ned

Hotellet brant i 1922. Ved gjenoppbyggingen i 1923 ble utsmykningene i den såkalte «Aamodtsalen» utført av Larvikskunstneren Asbjørn Aamodt (1893–1966) som da også flyttet til kunstnerkolonien på Citadelløya utenfor Stavern i 1925. Hans venn Herman Wildenwey (1885–1959) og Gunnar Reiss-Andersen (1896–1964) var hyppige leietakere på hotellet, inntil de fant seg fast bolig i Stavern.

05-hotel-wassilioff-1925
Hotel Wassilioff ca 1925

06-hotel-wassilioff-1935
Hotel Wassilioff ca 1935

Wassiloff’ ånd og gjestfrihet lever videre

Wassilioffene som altså gikk bort rundt århundreskiftet, hadde ingen etterkommere. Dampskipsekspedisjonen ble etter Ingebrigts død i 1905 overtatt av Peder Pedersen, mens hotellet ble overtatt av frøken Marie Steinert (født 1878) fra Larvik. Dets senere eiere var Johan Fridmann Jensen og derpå Gerd Johansen, som i 1967 solgte til paret Anne Gerd og Gunnar Lossius Berseth.

07-kong-haakon
Kong Haakon besøkte Stavern og Hotel Wassilioff 1938

08-hotel-wassilioff-1998
I dag eies hotellet av Camilla og Morten Christensen og drives av hotelldirektør Morten Christensen.